Colorado Sheltie Rescue Home Page
Colorado Sheltie Rescue - Home Page Colorado Sheltie Rescue - Available Shelties Colorado Sheltie Rescue - Adoption Application Colorado Sheltie Rescue - Adoption Contract Colorado Sheltie Rescue - How You Can Help Colorado Sheltie Rescue - Contact Us

Website by Prairie Skies

Happy Endings 2010


Lady IV

Sweetie

Harry II

Lizzie II

Sally

Bullet

Blaze

Rexie

Smokey

Pogo

Lady V

Shelby VI

Delta

Goldie

Maggie IV

Duncan III

Daisy V

Daisy VI

Shadow II

Daisy IV

Clancy

Brandi

Lexi

Arwen

Tucker James

Skye

Sadie Mae

Riley IV

Boots

Scotty II

Stella II

Emily

Sami

Odie

Triscuit

Eve

Indigo

Shyann

Jace

Splatz

Barkley

Bentley II

Wassau

Patty Mae

Roxie III

Heidi VI

Millie II

Oma

Sunny II

Dodge
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Back to top